Prevádzkovateľom webovej stránky sones.sk je:

Nemček SONES spol. s r.o.

Bulharská 2494/ 4
917 02 Trnava

Tel: +421 948 129 509
Email: info@sones.sk

IČO: 36248371
DIČ: 2021643558
IČ DPH: SK2021643558

Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Vložka č. 13377/T, oddiel: Sro.

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Nemček SONES spol. s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. SONES zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.


SONES si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom SONES alebo tretích strán zmluvne viazaných s SONES. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom SONES.

Všetky osobné údaje získava SONES od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.