Obnova ISO certifikácie

15. 12. 2022

Nemček SONES opätovne potvrdil svoju profesionálny prístup a obnovil certifikáciu ISO 9001 a ISO 14001.

Aktuálna platnosť je do decembra 2025.

 

ISO certifikát spoločnosti Nemček SONES

Späť