Nájom manipulačnej techniky v Nemček SONES

Doba nájmu možná od jedného dňa až štandardne do päť rokov.

Cena nájmu od 49,00-EUR na deň.

 

Nemček SONES ponúka:

Flexibilitu: v podmienkach, strojoch aj čase nájmu.

Servis: v podľa individuálnych potrieb a požiadaviek.

 

 Časté otázky:

 • Aké zariadenia poskytujete do nájmu?
  • Pri krátkodobom až strednodobom nájme jazdené stroje dostupné na sklade, v technicky spôsobilom stave.
  • Pri dlhodobom nájme (3+ rokov), je štandardom poskytovať nové stroje na objednávku, do doby dodania jazdený stroj zo skladu pokiaľ je to možné.
 • Aká je cena nájmu?
  • Cena nájmu je stanovená osobitne pre každého zákazníka, každý stroj a obchodný prípad.
 • Čo určuje cenu, výšku nájomného?
  • Doba nájmu, typ a výbava vozíka, očakávané využitie / opotrebenie, typ prevádzky, dodatočné služby údržby a servisu.
 • Čo môže byť súčaťou nájmu?
  • Určuje sa podľa osobitnej dohody. Základom nájmu je nájom samotného vysokozdvižného vozíka. Dodatočné služby môžu byť napr. preventívna kontrola technikom v stanovených intervaloch, reakcia technika do 24 hodín, náhradné zariadenie, výkon dennej údržby technikom, a mnoho iných služieb.
 • Aké sú platobné podmienky?
  • Platobné podmienky sú dohodnuté osobitne. Štandardom je platba vpred, pri objednávke vozíka.
 • Ako rýchlo viete poskytnúť stroj?
  • Základom je typ, resp. požadovaný model stroja. Ak je daný model stroja skladom, tak uvoľnený môže byť v priebehu hodín.
 • Čo sa stane ak vozík potrebujem kratšie, alebo dlhšie obdobie ako som dopytoval?
  • Takéto situácie sa riešia čo najskôr, dohodou oboch strán. Ak je to v dňoch, sme veľmi flexibilný. Pri dlhodobých nájmoch sú tieto situácie ošetrené v zmluve.
 • V akom stave sa stroj vracia z nájmu?
  • Čistý, nepoškodený s prihliadnutím na bežné opotrebenie.
 • Viete zabezpečiť prepravu stroja do našej prevádzky?
  • Samozrejme, dopravu vieme zabezpečiť.
 • Kde máte sklad?
  • Štandardne vozíky sú k dispozícií v našom sklade v Seredi.
 • Je predmet nájmu poistený?
  • Štandardne za poistenie zodpovedá Nájomca, ako aj za vzniknutú škodu.
 • Ako sa podpisuje zmluva?
  • Sme flixibilný, elektronicky alebo ak požadujete môžeme poskytnúť aj papierovú formu.
 • Čo ak vozík poškodím?
  • Všetky poškodenia, alebo poruchy je zákazník povinný bezodkladne nahlásiť. Za poškodenia spôsobené Nájomcom / vodičom / operátorom, alebo za poškodenia spôsobené nedbanlivosťou zodpovedá Nájomca. Ak je to možné, po dobu riešenia poskytneme náhradné zariadenie. Všetko závisí od osobitnej dohody.
 • Môžem si prenajať špeciálny stroj alebo špeciálne prídavné zariadenie?
  • Nemček SONES štandardne prenajíma aj špeciálnu techniku, avšak vždy sa jedná o osobitnú dohodu.
 • Je pre mňa vhodný nájom vysokozdvižného vozíka?
  • Záleží na okolnostiach, náš obchodný tím Vám rád poradí.
  • Štandardne krátkodobý nájom využívajú zákazníci: keď sa im pokazí ich manipulačná technika, potrebujú krátkodobú výpomoc v sklade a navýšiť prepravné kapacity.
  • Štandardne strednodobý nájom využívajú zákazníci: na pokrytie behu projektu.
  • Štandardne dlhodobý nájom využívajú zákazníci: ktorý chcú mať 100% fixnú platbu za používanie vysokozdvižného vozíka, a nechcú sa zapodievať poruchami, ktorý chcú mať pravidelnú obnovu strojov, ktorý chcú mať z dlhodobého pohľadu flexibilitu v počte strojov.

 Pre viac informácií, alebo konkrétny dopyt nás neváhajte kontaktovať.